درباره ما

شرکت دیزل بان ماد با پیوستن افراد متخصص و تحصیل کرده که سالها تجربه شخصی و گروهی خود را در قالب شرکت دیزل بان ماد تاسیس نموده اند ، تشکیل شد. هدف ما خدماتی بهتر به شرکت و مجریان طرحهای عمرانی است که کیفیت ملاک آنهاست . تخصص ما ماشین آلات صنعتی ،دیزل ژنراتور، گاز ژنراتور ، تهیه و ارسال نیاز صنایع شما از اروپاست. این شرکت طی مدت فعالیت خود به صدها پروژه صنعتی و عمرانی شهری و ملی خدمات داده است با دارا بودن دفتر و انبار در کلن آلمان در راستای تامین ماشین آلات صنعتی و انجام خدمات بازرگانی و گمرکی پیوسته در خدمت صنایع کشور بوده است.
دیزل ژنراتور