خدمات پس از فروش

شرکت دیزل بان ماد با گارانتی محصولات خود و سرویس و نگهداری آنها پس از فروش و پاسخگوی اطمینان شما می باشد . خدمات این شرکت شامل سراسر کشور شده و طبق تعهد هنگام تنظیم قراردادها خدمات خود را اجرا می نماید که شامل سرویس ها طبق ساعت کار و دستورالعمل فنی کمپانی سازنده می باشد . دیزل ژنراتور ها خریداری شده از این شرکت دارای یکسال یا 1200 ساعت گارانتی میباشد.