ابزار دقیق

تهیه و فروش انواع ابزار دقیق (Rosemount Endress+Hauser) transmitter از کشور آلمان جهت صنایع نفت و گاز و پتروشیمی و همچنین صنایع معدنی و غذایی